Žabokreky nad Nitrou - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Žabokreky nad Nitrou leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza. Stanica má v súčasnosti ( r. 2013 ) len 3 dopravné koľaje. Manipulačné koľaje boli vytrhané.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Nových Zámkov

Stručne o obci :

Obec Žabokreky nad Nitrou patrí do Trenčianskeho kraja, v okrese Partizánske. Leží medzi pohoriami Považský Inovec a Tríbeč, neďaleko obce tečie rieka Nitra. Priemerná nadmorská výška je 219 m.n.m. (178 m.n.m. najnižší bod a 260 m.n.m najvyšší). Poloha je 18°18'10" východnej dĺžky a 48°37'35" severnej šírky. Obec má takmer 1700 obyvateľov. Prvá písomná zmienka  je z roku 1291. Osídlenie terajšej oblasti Žabokriek je však doložené archeologickými nálezmi už z doby kamennej a postupne aj z ďalších historických etáp. V rokoch 1872 až 1922 boli Žabokreky sídlom jedného z dvanástich slúžnych okresov Nitrianskej župy, do ktorého patrilo 37 obcí. Pôvodne mali poľnohospodársky charakter a neskôr boli aj dôležitým centrom obchodného a výrobného života. Výrazný stavebný ruch začal v 60-tych rokoch, kedy sa dobudovali bezprašné cesty, mnoho budov a súkromných domov a postupne až do súčasnosti všetky inžinierske siete po celej obci.
Zdroj : www.zabokrekynadnitrou.sk

Mapy a nákresy

Galéria objektu