Zvolenská Slatina - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Zvolenská Slatina leží na trati ŽSR č. 160 Zvolen os.st. - Košice, v medzistaničnom úseku Zvolen nákl.st. - Vígľaš.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Zvolena

Obec Zvolenská Slatina

Prvá písomná zmienka z roku 1263 - prvý názov "SANCTA CRUX DE SOLIO (Svätý kríž pri Zvolene)", neskôr sa názvy obce menili. Do roku 1927 bola aj sídlom veľkoslatinského okresu, odvtedy nesie názov Zvolenská Slatina.
Najstaršie pamiatky o osídlení okolia obce sú z mladšej z doby bronzovej. Prírodné krásy a CHÚ: Alúvium Slatinského potoka a Hučavy, Krajinný priestor SITÁRKA, Vígľašský hradný vrch-BOKY, Prosisko, Pyramída a Skalka; minerálne pramene: Pri hruške, Na Selách.
 
Historické a kultúrne pamiatky: Rím. kat. barokový kostol Povýšenia sv. kríža (1787), Evanjelický kostol klasicistický s neogotickou fasádou (1784), Boroviny - Krvavník (bitka s Turkami v roku 1599), zrúcaniny Vígľašského zámku.
Kultúrne ustanovizne: Pamätná izba T.Vansovej, Rím.kat. ľudová škola, Pamätník padlých v I. a II. svet. vojne (Trúchliaca matka od akad. Sochára Prof. J.Kulicha), židovský cintorín.
 
Turistika - pešia so značkovými trasami, chránené rastliny Vachta trojlistá, Žltohlav európsky, Korunka kockovaná, Valdštajnka trojlistá a bohatá fauna.
Významné osobnosti: rodáci - Mikuláš Moyzes (hudobný skladateľ), Ján Bahýľ (vynálezca vrtuľníka), T. Vansová (spisovateľka), Rinaldo Oláh (huslista a primáš), Mária Ďuríčková (spisovateľka), Prof. Ján Kulich (akad. Sochár), našu obec navštívil 1.Čsl. prezident T.G. Masaryk, sov. spisovateľ B.Polevoj.
Typické jedlá - miškulica (zemiaková polievka), šmirkas (bryndzová pomazánka), bryndzové halušky, bryndzovica (polievka), lepeň (slaný koláč z chlebového cesta).
 

 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu