Závadka nad Hronom obec - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zast. Závadka nad Hronom obec leží na neelektrifikovanej trati č. 172 (Banská Bystrica - Červená Skala) medzi žst. Polomka a žst. Heľpa.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu