Záhorská Ves - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

15.11.1911

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

 

Dopravňa Záhorská Ves (nz) leží v km 14.511 na trati so zjednodušeným riadením dopravy Zohor - Záhorská Ves. Administratívne je pridelená ŽST Zohor. Vo výpravnej budove sú tri služobné miestnosti, jedna čakáreň pre cestujúcich (toho času uzavretá) a na poschodí je jeden služobný byt. V dopravni Záhorská Ves nie je koľajisko osvetlené. Príchodová cesta a nástupišťa pred príjímacou budovou sú osvetlené 5-mi ramienkami, ktoré sú upevnené na prijímacej budove. Osvetlenie je elektrické a je ovládané automaticky (časovým spínačom). Nástupište pre cestujúcich je pri koľaji číslo 1 a 3 o dľžke 100 m, je nespevnené bez obrubníkov. Stanica nie je obsadená zamestnancom.

 Prvý vlak dorazil do Záhorskej Vsi 15. novembra 1911. Popudom k vybudovaniu železnice do Záhorskej Vsi bol miestny cukrovar.Koncesiu na výstavbu a prevádzku trate Plavecký Mikuláš - Rohožník - Zohor - Záhorská Ves získali Dr. Emil RÉVÉSZ a Ing. Ľudovít FABIÁN nariadením MO č. 46370/911.VII.4. Na celej trati s 10 stanicami dlhej 49,9 km bolo treba vybudovať 97 mostov a priepustov. Stavebné náklady dosiahli čiastku 5 380 000 korún.

Výpravná budova je zachovaná v pôvodnej podobe z čias výstavby trate.

Dostupnosť

Táto železničná stanica sa nachádza na juhu obce, vzdialená asi 5 minút/450 metrov od obecného úradu po Železničnej. Keď sa na konci Železničnej vydáte vpravo, dojdete na autobusovú zastávku, z ktorej pravidelne chodia autobusy do Suchohrad a Malaciek a na druhú stranu do Bratislavy. Cez obec prechádza aj modrá cyklotrasa z Moravského Svätého Jána do Devínskej Novej Vsi. 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu