Vyškovce nad Ipľom - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zast. Vyškovce nad Ipľom leží na neelektrifikovanej trati ŽSR 153 (Zvolen - Čata) medzi žst. Ipeľský Sokolec a žst. Šahy.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu