Bytčica - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Bytčica leží na neelektrifikovanej trati ŽSR č. 126 Žilina - Rajec. Obe dopravné koľaje majú dĺžku 652 m. Pri oboch koľajách sú sypané nástupištia : pri koľaji č. 1 o dĺžke 150 m, pri koľaji č. 3 o dĺžke 100 m. Do stanice je zaústená vlečka fy ELVEZA.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Žiliny

BYTČICA je mestská časť Žiliny. Jej historické názvy boli: Bytrzycz, Bychycze alebo Bittčica. Patrila panstvu Lietava. Nachádza sa tu barokový kaštieľ z polovice 18. storočia, klasicistický kaštieľ z roku 1844, budova bývalého klasicistického majera a klasicistický rímskokatolícky kostol svätého Imricha z roku 1844. K Žiline bola pričlenená v roku 1970.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu