Turzovka - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Turzovka

Železničná stanica na jednokoľajnej trati ŽSR 128 Čadca - Makov. Trať bola odovzdaná do prevádzky v roku 1914

Mesto Turzovka
leží na severozápadnom Slovensku medzi vrchmi Beskýd a Javorníkov, na brehoch rieky Kysuca. V roku 1598 mesto založil uhorský palatín Juraj Turzo. Počas stáročí sa Turzovka rozrástla až na najväčšiu obec v bývalom Československu (pred rozdelením na 4 obce v roku 1954 mala 14 tisíc obyvateľov). V roku 1968 získala štatút mesta a v súčastnosti má približne 8 tisíc obyvateľov.

Mesto Turzovka je jedným z kysuckých miest (okrem nej Čadca, Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou). Región Kysuce (33 obcí, 4 mestá, vyše 126 tisíc obyvateľov) s rozlohou 935 km2, leží v severozápadnej časti Slovenska, je popretínaný pohoriami Beskýd a Javorníkov. Na severe susedí s Poľskom, na severozápade s Českou republikou. Prvá písomná zmienka o Kysuciach je z roku 1244.

Región patril od stredoveku do Trenčianskej stolice, v roku 1923 - 1928 do Považskej župy. Mesto sa zapísalo do histórie, ako rodisko a pôsobisko známych osobností ako sú napr. spisovateľ Rudolf Jašík, básnik a spisovateľ Ľudovít Janota, umelci Miroslav Cipár, Ondrej Zimka, Gustáv Švábik a ďalší.

Od roku sa 1945 v meste organizuje jeden z najstarších futbalových turnajov na Slovensku, medzinárodný folklórny festival Beskydské slávnosti, ktorý je známy bohatými a atraktívnymi sprievodnými akciami, turistický pochod Uhorčíkovým chodníkom (z Turzovky pochádzal druh Juraja Jánošíka - zbojník Tomáš Uhorčík), Rally historických vozidiel, Jašíkove dni a iné.

Niektoré z okolitých obcí tvorili v minulosti jednu „Veľkú dedinu - Turzovku“, v päťdesiatych rokoch minulého storočia boli vyčlenené z jej chotára a ustanovené za samostatné obce. S mestom Turzovka sú teda historicky i geograficky späté, čo prirodzene vyústilo do vzniku Mikroregiónu Horné Kysuce. Vznik iniciovalo práve vedenie mesta Turzovka v roku 2003. Blízkosť hraníc s predurčuje tento región na vytváranie spolupracujúcich medzinárodných spoločenstiev. Najvýznamnejším z nich je Euroregión Beskydy (SR, ČR, PR), do ktorého sa zapojilo vyše 70 slovenských miest a obcí, prevažne z regiónu Beskýd.

Prírodný rámec mesta a okolia ponúka možnosti predovšetkým cykloturistiky, pešej turistiky či zimných športov.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu