Trnovec nad Váhom - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 6    Manipulačné: 4   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Trnovec nad Váhom leží na trati ŽSR č. 130 Bratislava hl.st. - Štúrovo - Szob ( HU ). Tesne pred stanicou sa nachádza najdlhší železničný most na sieti ŽSR.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Bratislavy

V železničnej stanici zaúsťuje do koľaje č. 2 výhybkou č. 3 a do koľaje č. 4 výhybkou č. 24 vlečka Duslo, a.s. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 119,427 a v km 120,413.

Obec Trnovec nad Váhom sa nachádza na juhozápadnom Slovensku, vo východnej časti Podunajskej nížiny. Má poľnohospodársky charakter. Leží na tzv. Matúšovej zemi. K obci patria osady Kľučiareň, Horný Jatov a Nový Dvor. Obec sa nachádza v tesnej blízkosti okresného mesta Šaľa. Tvorí dopravný uzol - má priame spojenie s Bratislavou, Novými Zámkami a Nitrou. Západnú hranicu katastra obce so Šaľou tvorí tok Váhu, na severe je miestna časť Veča a Močenok, juhovýchodným smerom je Cabaj-Čápor, Svätoplukovo a Mojmírovce, na juhovýchode sa nachádza Dolný Jatov a na juhu susedí Trnovec s chotárom Selíc. Administratívne patrí obec do okresu Šaľa, Nitriansky kraj.        
 
Prvá písomná zmienka o obci Trnovec nad Váhom sa vyskytuje v zoborskej listine z roku 1113 n. l., ktorú vydal uhorský kráľ Koloman na žiadosť zoborského opáta. V listine, ktorou sa potvrdili majetky kedysi patriace tomuto opátstvu, sa vyskytuje opis hraníc majetkov, ktoré vlastnilo opátstvo a ktoré z hľadiska majetkoprávnych vzťahov boli narušené vpádom moravského vojvodu Otta na Slovensko. Správne usporiadanie obce bolo stanovené zák. článkom č. 18 uhorského zákonníka z roku 1871, v zmysle ktorého si sama mohla vytvárať štatúty, nakladať s obecným majetkom, vyrubovať dane a rozhodovať v rôznych záležitostiach života jej obyvateľov.

Cestovné lístky

JPG
JPG
235 kB
21.8.2009

Galéria objektu