Trenčianske Teplice - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Poskytované služby

Informačná kancelária, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Žst. Trenčianske Teplice je konečnou stanicou na úzkorozchodnej elektrifikovanej trati č. ŽSR 122 (Trenčianska Teplá - Trenčianske Teplice).

História kúpeľov Trenčianske Teplice

Liečivé pramenne objavil chromý pastier hľadajúci zatúlanú ovečku. Pri hľadaní ovečky narazil na jazierko a šíriaci sa sírovy zápach, po niekoľkých kúpeľoch v ňom sa uzdravil.

Prvý zapis o teplých prameňoch je z roku 1247. V období trinásteho až šestnásteho storočia patrili Trenčianske Teplice aj pramene panovníkom trenčianskeho hradu. Aj keď sa predpokladá že pramene museli poznať už aj lovecké národy kvádov aj rímske légie v 2.storočí.

Najväčšiu zásluhu na rozvoji kúpeľov Trenčianske Teplice mala rodina llésházyovcov, ktorej patrili 241 rokov. V tom čase boli kúpele jednými z najvýznamnejších v Rakúsko - Uhorsku. V roku 1835 kúpil kúpele viedenský finančník Juraj Sina, ktorý ich prebudoval a zmodernizoval. Jeho syn Šimon dal postaviť hotel a rozšíril kúpeľný park, jeho dcéra Ifigénia nechala v roku 1888 pristaviť k zrkadlisku Sina najvzácnejšiu historickú pamiatku zachovanú dodnes, kúpeľ Hammam v orientálnom maurskom slohu .

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu