Šahy - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 5    Manipulačné: 3   

Ďalšie informácie

Šahy ŽST sa nachádza na jednokoľajnej trati ŽSR číslo 153.

Na trati sa prevádzkuje iba nákladná doprava. Od Dudiniec po Čatu aj osobná.

Šahy mohli byť významnou železničnou križovatkou na trati Budapešť - Zvolen a Bratislava - Lučenec. Dejiny to s mestom nemysleli až tak dobre.

Dňa 24. septembra 1886 bola odovzdaná trať Šahy - Čata, Šahy boli spojené so Štúrovom a Bratislavou
Dňa 15. augusta 1891 bola odovzdaná trať Šahy - Drégelypalánk (Drégeľská Pálanka)- Balassagyarmat (Balážske Ďarmoty)
Dňa 7. apríla 1899 bola odovzdaná trať Šahy - Krupina
Dňa 11. júla 1909 prišiel prvý vlak z Budapešťi
Rok 1918 úsek Šahy - Drégelypalánk (6,5 km) bol prerušený po potiahnutí hranice
Dňa 15. januára 1925 bola odovzdaná trať Krupina - Zvolen, Šahy boli spojené so stredným Slovenskom
Dňa 2. februára 2003 prerušená osobná doprava na trati Šahy - Čata
Dňa 2. februára 2003 prerušená osobná doprava na trati Šahy - Krupina
Dňa 15. júna 2003 obnovená osobná doprava na trati Šahy - Čata

Železničná stanica Šahy leží v km 0,000 jednokoľajnej trate Šahy – Zvolen osobná stanica a v km 31,486 jednokoľajnej trate Šahy –Čata. Je stanicou : zmiešanou - podľa povahy práce medziľahlou - po prevádzkovej stránke.
K železničnej stanici Šahy sú pridelené : nesamostatná stanica – Krupina nesamostatná stanica - Hontianske Nemce, nesamostatná stanica - Hontianske Tesáre, nesamostatná stanica - Ipeľský Sokolec, nesamostatná stanica - Pastovce.
Železničná stanica je vybavená zabezpečovacím zariadeniím1.kategórie – nezávislé návestidlá s ručne prestavovanými výhybkami. Vchodové návestidlá a ich predzvesti sú svetelné, nezávislé od výhybiek. Obsluhujú sa zo stavadlového prístroja na výhybkárskom stanovišti St. I na základe udeleného súhlasu z riadiaceho prístroja od výpravcu. Výhybky sú ručne prestavované, opatrené výmenovými zámkami
V medzistaničnom úseku Šahy – Hontianske Tesáre je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie). V medzistaničnom úseku Šahy – Ipeľský Sokolec je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie).
 
V stanici sa nachádza sklad s úžitkovou plochou 220 metrov štvorcových pri koľaji číslo 3a.
Koľajová váha sa nachádza na koľaji číslo 10, v priľahlej časti k výhybke č.12 s nosnosťou 100 t, dĺžkou 16 m s s neprerušenými koľajnicami.
V stanici je bočná rampa pri koľaji č.3a, dĺžka rampy je 21 m o celkovej ploche 200 m2. Ukončenie tejto koľaje tvorí čelnú rampu. Rampa je umiestnená aj vedľa koľaje číslo 12, jej dĺžka je 90m. Prístup k rampám je z miestnej komunikácie. V železničnej stanici sa nachádzajú manipulačné priestory vedľa koľají číslo 3a, 3b, ktoré slúžia pre nakládku a vykládku vozňových zásielok. Priestranstvo je spevnené, prístup je z miestnej komunikácie. Medzi všeobecnými nakládkovými a vykládkovými koľajami číslo 10a číslo 12 sa nachádza manipulačné priestranstvo v celej ich dĺžke. Je vybavené elektrickým osvetlením, zásuvkovými stojanmi a so spevneným povrchom.

Šahy ležia na oboch brehoch rieky Ipeľ, pričom zo severu mesto ohraničuje Krupinská vrchovina a z juhu pohorie Börzsöny. Prvá písomná zmienka o jestvovaní osady Saag je z roku 1237 v listine Bela IV., napísanej vo Zvolene.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
244 kB
17.4.2020

Galéria objektu