Svinná - Nákladisko / Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Nákladisko a zastávka Svinná leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 143 Trenčín - Chynorany.
Počet koľají : 1 dopravná, 3 manipulačné
Poloha budovy : vľavo, v smere od Trenčína

Obec Svinná

Radová potočná obec, písomne známa od r. 1439, vznikla zrejme koncom 12. stor. Bola majetkom trenčianskeho hradu a bánovského panstva. Dnes má Svinná dobre vybudovanú infraštruktúru a služby, zdravotné stredisko, obchodný dom, základnú a materskú školu a veľkú komfortnú športovú halu. Dominantou je kostol Povýšenia sv. Kríža z r. 1923. Tunajší dobrovoľný požiarny zbor má vyše120-ročnú tradíciu, v obci pôsobia aj viaceré spolky i umelecké súbory a úspechy dosahuje obecný spevácky zbor dospelých a detí.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu