Stožok - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 3    Ostatné: 4   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Stožok leží na trati ŽSR č. 160 Zvolen os.st - Košice.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Zvolena

Obec Stožok sa nachádza v nadmorskej výške 406 m n. morom a je priam predurčená ako východiskový bod atraktívnych turistických výletov po vyznačených turistických chodníkoch a cykloturistických trasách v smere Javorie - Poľana - Čiernohorská magistrála. Stožok sa rozprestiera na celkovej výmere 895 ha so značne členitým chotárom prepojeným miestnymi komunikáciami o celkovej dlžke 23,2 km s aktívnou poľnohospodárskou činnosťou chovom hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, pestovaním poľnohospodárskych plodín najmä raže, jačmeňa, pšenice o celkovej výmere 540 ha.

Prvá písomná zmienka o obci Stožok je z roku 1773, počiatky osídlenia obce však siahajú oveľa ďalej. Ale nechajme hovoriť históriu a podľa nej sa napríklad dozvedáme "En Plaga Sztosék" voľne preložené na území Stožku žili okolo roku 1720 štyri želiarske rodiny a to rodina Andreja Sliuku, Juraja Sliuku, Jakoba Viletela a Michala Mezu. A nedá sa ani tvrdiť, žeby pred týmito želiarmi na území obce nikto nežil. Ale história naň zatiaľ verejne neupozornila. Je zaujímavé, že približne o 100 rokov (v r.1828) po zmienke o týchto štyroch želiarskych rodinách štatistiky eviduje v obci už 46 domov a 365 obyvateľov, ktorí sa zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka. Obec ako taká, vznikla v r.1790 z lazov, ktoré sú doložené v spomínanom roku prvej písomnej zmienky o obci v roku 1773 na území Vígľašského panstva. Od tejto doby mala obec rôzne mená Sztoszok, Stossky, Stossok po dnešný pekný, ľúbozvučný Stožok. Pre úplnosť sa nedá nespomenúť ani meno dané obci bez historického podkladu, ktoré obec musela používať v r. 1888 - 1913 a to Domszok.

Teritórium obce sa samozrejme menilo. Súčasťou obce Stožok boli napríklad - časť osady Krno, obyvatelia časti zvanej Jašov vrch - Jašovci a jedni z najstarších obyvateľov Podpolianskeho regiónu, obyvatelia osady Sliacka Poľana - Sliackovci. V súčasnosti títo obyvatelia tvoria súčasť našich susedných obcí -Detva, Klokoč a Stará Huta.

Obec bola centrom ťažkých bojov počas 2. svetovej vojny. Neznánym padlým vojakom boli v obci, ako symbol vďaky postavené pamätníky v časti Petrovci a Mravcovci.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
248 kB
17.4.2020

Galéria objektu