Sereď - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 11    Manipulačné: 5    Ostatné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Sereď leží na trati ŽSR č. 133 Galanta - Leopoldov / Trnava. V Seredi sa trať rozdeľuje na dvojkoľajnú vetvu do Leopoldova a jednokoľajnú vetvu do Trnavy.
Poloha budovy: vľavo, v smere od Galanty.

Vlečky v železničnej stanici Sereď s uzavretou Zmluvou o styku s vlečkou

Vlečka Poľnonákup Galanta, a.s., zaúsťuje v železničnej stanici Sereď do koľaje č. 16 výhybkou č. 29. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 12,049.

Vlečka SLOVENSKÉ CUKROVARY, s.r.o., zaúsťuje v železničnej stanici Sereď do koľaje č. 3 výhybkou č. 42. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 11,775.

Sereď:

V roku 1836 založená v Bratislave akciová spoločnosť 17 miestnych obchodníkov a veľkostatkárov, ktorá sa rozhodla postaviť konskú železnicu, spájajúcu 5 kráľovských miest medzi Bratislavou a Trnavou. So stavbou železnice začalo v roku 1839 a v roku 1840 odovzdala prevádzke prvých 14 km trate medzi Bratislavou a Sv. Jurom. Po rôznych finančných problémoch stavbu v roku 1846 doviedla do Trnavy a dokonca predĺžila až do Serede. V prevádzke bola až do prvej polovice 70. rokov 19. storočia. V Seredi sa všetko začalo 1. XI. 1883.

Mesto Sereď leží v Podunajskej nížine na pravom brehu Váhu v nadmorskej výške 129 m. Vznikla ako osada strážcov vodného hradu Šintava. V prvej písomnej zmienke z roku 1313 sa uvádza ako Zereth. V minulosti patrila k panstvu Šintava, od roku 1817 bola centrom panstva Sereď. Vlastníkmi panstva boli významné šľachtické rodiny Thurzovcov a Esterházyovcov.
 

Z historických pamiatok je najvýznamnejšou kaštieľ v parku. Je to prestavaný zvyšok z pôvodného vodného hradu, ktorý stál v chotári Šintavy, ale po zmene koryta Váhu v Seredi. Dnešný stav odráža prestavbu kaštieľa z roku 1841. Dominantou mesta je rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa z roku 1781, postavený v barokovo - klasicistickom štýle. Dnešná Sereď je rozvíjajúce sa mesto s výraznou štruktúrou potravinárskych podnikov regionálneho i celoslovenského významu. Mesto na spotrebnom trhu reprezentujú výrobky podnikov Hubert, a.s., Seredský cukrovar, Nova, a.s., I.D.C.Holding, Pečivárne, spol. s r.o., B.M.Kávoviny, spol. s r.o. a Seredský mäsový priemysel, a.s.
 

Ubytovacie možnosti poskytuje v meste hotel Hutník ( 72 lôžok ) a penzión Tempo ( 10 lôžok ). Mesto má vo vlastníctve polikliniku, dom kultúry a kultúrne stredisko Nova. Zmienený kaštieľ predstavuje potencionálne možnosti pre vybudovanie ďalších ubytovacích zariadení alebo priestorov pre účely podnikania v oblasti umenia alebo vedy. Veľmi dobré je napojenie diaľničným privádzačom na diaľnicu spájajúcu Bratislavu s Trenčínom. V opačnom smere je dostupná 30 km vzdialená Nitra. Možnosti cestovania do blízkeho i vzdialenejšieho okolia vypĺňa sieť diaľkových autobusových liniek a železnica. Rekreačnou prímestkou zónou je časť Starý most ( bývalý Camping ) so športoviskami a tobogánom.

Cestovné lístky

JPG
JPG
295 kB
5.4.2009

Galéria objektu