Pohronský Ruskov - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Oroska

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Pohronský Ruskov leži na trati ŽSR č. 152 Levice - Štúrovo.

V železničnej stanici zaúsťuje do koľaje č. 7 výhybkou č. 7 vlečka Mlyn Pohronský Ruskov, a. s., Pohronský Ruskov. Hranica medzi ţelezničnou dráhou a vlečkou je v km 22,716.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
253 kB
17.4.2020

Galéria objektu