Píla - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Píla leží na trati ŽSR č. 160 Zvolen os.st. - Košice, v medzistaničnom úseku Kriváň - Lovinobaňa.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Zvolena

V čase zdvojkoľajovania tohoto úseku ( 1972-1979 ), bola na zastávku prebudovaná výhybňa Píla a vybudované automatické hradlo. Obvyklá prístavba druhej koľaje sa v tunajších zložitých podmienkach nedala realizovať. Druhá koľaj sa musela navrhnúť a postaviť na čiastočne oddelenom telese. Dokonca v prvom období sa študovala možnosť odkloniť sa druhou koľajou od existujúcej trate až na opačné svahy údolia a viesť koľaje úplne oddelene od seba. Projektanti sa však rozhodli pre výstavbu druhej koľaje na rovnakej strane údolia potoka Kriváň ako bola pôvodná jednokoľajná trať. Projekt predpokladal obchádzku Pílanského tunela dlhého 121 m, ktorý sa nachádza iba niekoľko desiatok metrov od zastávky.
Zdroj: http://rail.sk

Cestovné lístky

JPG
JPG
113 kB
2.3.2009

Galéria objektu