Nitra - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 8    Manipulačné: 13    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Nitra leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza.

Vlečka Margita Gulková – AGROSOĽ zaúsťuje v železničnej stanici Nitra do koľaje č. 3a výhybkou č. 1. Hranica medzi železničnou dráhou a vlečkou je v km 34,200.

Mesto Nitra, niekedy tiež nazývané “Matka slovenských miest” sa od udelenia mestských práv v r.1248 rozvíjalo ako centrum obchodu, kultúry a umenia. Z najstarších čias sa nám zachovali vzácne archeologické lokality /ako napr. Nitra-hrad, Mačací Hrádok, hradisko Lupka, hradisko Šindolka, hradisko Zobor, Martinský vrch, a i./. V centre mesta sa zachovalo množstvo historických objektov, predovšetkým budov. V súčasnosti sa na území mesta Nitry nachádza spolu 57 kultúrnych pamiatok. Od roku 1981 je Nitra - Horné mesto vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu, spolu s ochranným pásmom, ktoré zaberá skoro celú zastavanú časť vrchu Zobor. V roku 1992 bolo Dolné mesto /pešia zóna, centrum mesta okolo Štefánikovej ulice a oblasť pod Kalváriou/ vyhlásené za Pamiatkovú zónu. Aj napriek viacerým nepriateľským vpádom a vojnám sa dodnes zachovalo množstvo cenných objektov ako napr. Nitriansky hrad spolu s podhradím a zástavba okolo pešej zóny. Viaceré vzácne architektonické pamiatky ako kostolík sv.Michala Archanjela v Dražovciach, sa nachádzajú aj v okrajových častiach mesta.

Niektoré objekty nedávnych čias sú kvôli svojej výnimočnosti chránené v zmysle pamiatkového zákona ako napr. budova pošty, bývalej banky na Štefánikovej triede, atď. V našom meste sa zachovalo aj množstvo vzácnych sôch a pamätníkov, ktoré prechádzajú fázou postupnej rekonštrukcie.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
167 kB
4.3.2009

Galéria objektu