Muráň - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Ďalšie informácie

Železničná stanica Muráň je konečnou stanicou jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 165 Plešivec - Muráň.

Slavošovce – Chyžnian Voda (Lubeník) a Revúca – Tisovec (tzv. Gemerské spojky)

Po odstúpení trate Lučenec – Plešivec – Rožňava Maďarsku ostali trate Plešivec – Muráň, Plešivec – Slavošovce a Rožňava – Dobšiná bez priameho spojenia so sieťou SŽ. Prepojenie sa projektovalo v smere Tisovec – Revúca a Chyžnian Voda – Slavošovce na trať Brezno – Tisovec, ktorá sa mala rekonštruovať.

Projektovú prípravu a realizáciu stavieb zabezpečovala Stavebná správa SŽ v Brezne. Administratívna obchôdzka novostavby železnice Slavošovce – Chyžnian Voda (Lubeník) prebehla v dňoch 16.-21.4.1941, stavebné povolenie vydalo MDaVP dňa 13.5.1941. Stavebná dĺžka novostavby dosiahla 14,842 km.

Trať mala odbočovať v km 21,890 trate Štítnik – Slavošovce, preťať Štítnický potok, veľkým oblúkom za obcou Slavošovce prejsť do západného svahu rudohoria Štítnickej doliny a vojsť do tunela pod Homolkou. Po opustení vrcholového tunela mala pokračovať ponad obec Kopráš, obísť po severnej strabne obec Mníšany, po južnej strane obec Chyžná a protioblúkom zaústiť do stanice Chyžnian Voda. Vrcholový tunel mal mať dĺžku 2750 m, druhý tunel medzi obcami Kopráš a Magnetizovce 400 m. Postavených bolo 12 mostných objektov, z ktorých najdlhším bol 120 m dlhý oblúkový viadukt pri Magnetizovciach. S výnimkou slavošovského portálu vrcholového tunelu boli dokončené tiež oba tunely. Zemné teleso bolo vybudované iba z cca 60%.

Verejnoprávna pochôdzka novej trate Revúca – Tisovec prebehla 28.4.1941. Stavba bola rozdelená na tri stavebné úseky. Prvý úsek začínal v stanici Revúca (v km 31,931 trate Lubeník – Muráň) a končil v km 7,633. Zemné práce a 23 klenutých mostných objektov boli dokončené v celom rozsahu. Z oceľových mostov bol dokončený trojpoľový most cez rieku Muráňku v dĺžke 58 m, nedokončené ostali tri viadukty. Tento úsek stavala firma Ing. Ladislava Hitsa.

Druhý usek začínal v km 7,633 a končil v km 15,9000. V prvej časti od začiatku úseku po km 10,550, sa so stavbou nezačalo. V ďalšej časti bolo vybudované zemné teleso v jednotlivých nenapojených úsekoch až po portál tunela v km cca 12,650, vrátane všetkých umelých stavieb. Tunel v dĺžke 2003 m bol najvýznamnejším vybudovaným objektom. Na úseku bola projektovaná jediná nová stanica – Muránska Lehota. Druhý úsek stavala firma Ing. Lozovský a Štefanec.

Tretí úsek začínal v km 15,9000 a končil v km 19,872, kde sa nová trať mala napojiť na trať Brezno – Tisovec v km 39,275. Najvýznamnejším objektom na tomto úseku bol tunel za stanicou Tisovec v dĺžke 770 m. Realizované boli všetky umelé stavby železničného spodku a prevažná časť zemného telesa. Súčasťou stavby bola i rekonštrukcia zapojenia trate Jesenské – Tisovec do stanice Tisovec v dĺžke 2,0 km, so značnou výškovou úpravou. Tretí úsek stavala firma Jaroslava V. Velfíka. Spomínaný tunel bol prerazený už 26.9.1941.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
53 kB
16.4.2020

Galéria objektu