Mlynárce - Hradlo

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Hradlo Mlynárce zastávka leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 140 Nové Zámky - Prievidza, v medzistaničnom úseku Nitra - Lužianky. Nachádza sa v mestkej časti Mlynárce.

Mlynárce sa do roku 1949 nazývali Molnoš. V chotári obce založenej v 13. storočí sa našlo mnoho archeologických nálezov dokumentujúcich oveľa staršie osídlenie. Ľudia tu sídlili prinajmenšom v mladšej dobe kamennej. Stredoveká osada vznikla na pohrebisku staromaďarských jazdcov, v ktorom sa pochovávalo od 10. do 12. storočia. Najstarší doklad o jej existencii je z roku 1409. Uvádza sa pod menom Molnosfalu.  V roku 1447 jeden z jej zemepánov Ján Hunyady daroval časť svojich miestnych majetkov nitrianskej kapitule. Majetok nového majiteľa sa postupne rozrástol, až mu patrila takmer celá dedina. Tureckými vojnami a stavovskými povstaniami zdecimované Mlynárce dosídlili v prvej polovici 18. storočia. V auguste 1883 zažila obec veľkú katastrofu. Pri veľkom požiari takmer celá zhorela. Koncom 19. storočia hospodársky pomohol obci vznik tehelne M. Vagyona vybavenej modernými parnými strojmi. V Mlynárciach sa nachádza cintorín epidemickej nemocnice. Leží tu okolo 750 väčšinou ruských vojnových zajatcov, pravoslávnych, mohamedánov i katolíkov. Mlynárce majú pomerne nový Kostol sv. Cyrila a Metoda. Postavili ho v rokoch 1944 až 1947. Nad portálom je umiestnený reliéf zobrazujúci patrónov chrámu od sochára Fraňa Gibalu.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu