Levice - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 11    Manipulačné: 4    Ostatné: 16   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Mestská hromadná doprava, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica Levice  leží na elektrifikovanej trati ŽSR č. 150 Nové Zámky – Zvolen. Odbočuje z nej jednokoľajná neelektrifikovaná trať č. 152 do Štúrova.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Levice leží v km 0,000 jednokoľajnej elektrifikovanej trate Hronská Dúbrava - Palárikovo, ktorá je v úseku Žiar nad Hronom - Žarnovica dvojkoľajná a v km 52,324 jednokoľajnej trate Levice - Štúrovo.
Je stanicou: zmiešanou - podľa povahy práce
zriaďovacou - po prevádzkovej stránke
odbočnou - pre trať Levice - Čata
dispozičnou - pre trať Levice - Štúrovo
Levice - Zvolen
Levice - Nové Zámky

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Levice sú pridelené :
Nesamostatná stanica Kalná nad Hronom leží v km 6,790 trate Hr. Dúbrava – Palárikovo
Nesamostatná stanica Lok leží v km 11,094 trate Hronská Dúbrava – Palárikovo
Výhybňa Pial leží v km 15,500 trate Hronská Dúbrava – Palárikovo
Nesamostatná stanica Beša leží v km 20,729 trate Hronská Dúbrava – Palárikovo
Nesamostatná stanica Tekovský Hrádok leží v km 45,408 trate Levice – Štúrovo
Nesamostatná stanica Tekovské Lužany leží v km 38,870 trate Levice - Štúrovo
Nesamostatná stanica Želiezovce leží v km 30,009 trate Levice – Štúrovo
Nesamostatná stanica Pohronský Ruskov leží v km 22,265 trate Levice – Štúrovo
Nesamostatná stanica Čata leží v km 0,000 trate Šahy – Čata a v km 20,083 trate Levice – Štúrovo
Závorárske stanovište Kamenín leží v km 11,716 trate Levice – Štúrovo

Styk dráh

Vlečka LEVITEX a. s. Levice odbočuje z koľaje č. 5b výhybkou č. 34a/b.
Vlečka Lesy Granua s r. o. Levice odbočuje z koľaje č.2 výhybkou č.27a/b.
Rušňové depo Levice odbočuje z koľaje č. 1 výhybkou č.7.

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Hronské Kľačany hlásnica a zastávka leží v km 4,200 medzi stanicami Levice - Veľké Kozmálovce. 
Dolná Seč zastávka leží v km 47,413 medzi stanicami Levice - Tekovský Hrádok,

Nástupištia

V stanici sú štyri vyvýšené nástupištia pri koľajach č. 1, 2, 3 a 4 o dĺžke 350 metrov a jedno vyvýšené nástupište pri koľaji č. 5 o dĺžke 140 metrov. Prechody cez koľaje pre cestujúcich a vozíky sú rozmiestnené takto:
v piatej koľaji je päť prechodových mostíkov
v tretej koľaji sú tri prechodové mostíky
v prvej koľaji sú štyri prechodové mostíky,
v druhej koľaji sú štyri prechodové mostíky.
Okrem toho sú v úrovni stavadla č. 2 v koľajach č. 5, 3, 1, 2, 4, 6 mostíky pre služobnú potrebu. Na konci vyvýšených nástupíšť v koľaji č. 1, 2 a 3 sú mostíky.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica je vybavená zabezpečovacím zariadením 1. kategórie v obvode výh. St. I a zariadením 2. kategórie v obvode stavadla St. 2. Výhybky v obvode St. I sú prestavované ručne, v obvode St. 2 sú výhybky č. 22, 25, 26, 27a, 27b, 29, 30, 31, 32, 33a, 33b, 34b prestavované pomocou elektromotorických prestavníkov a ostatné ručne.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Levice - Veľké Kozmálovce je zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie, jazdy vlakov sa zabezpečujú telefonickým dorozumievaním. Úsek je rozdelený na dva traťové oddiely hlásnicou Hronské Kľačany.
V medzistaničnom úseku Levice - Kalná nad Hronom je zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie - releový obojsmerný poloautomatický blok s indikáciou voľnosti traťovej koľaje.
V medzistaničnom úseku Levice - Tekovský Hrádok je zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie, jazdy vlakov sa zabezpečujú telefonickým dorozumievaním.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Skladiská:
Pri koľaji č. 5 oproti zarážadlu koľaje č. 5a sa nachádza skladisko horľavín, kde stanica skladuje oleje, mazivá.
Budova skladu pri koľaji č. 5 je rozdelená na tieto skladiská:
- Prevádzkové skladisko o rozlohe 91,35 m2.
- Sklad tovaru firmy Supwer, s. r. o. o rozlohe 250 m2.
- Sklad tovaru firmy Ľ. Forgáč o rozlohe 149,0 m2.
- Sklad tovaru firmy Kodiak o rozlohe 40,4 m2.

Rampy:
Pre nakládku a vykládku zásielok sa používa bočná rampa pri 5. koľaji dlhá 110 m, z toho 75 m krytá.
Vedľa koľaje č. 9 je 69 m dlhá bočná rampa určená pre všeobecnú nakládku a vykládku vozňových zásielok.
K týmto rampám je prístup od prijímacej budovy smerom ku koľaji č. 9. Na konci koľaje 14a je čelná rampa, určená pre nakládku a vykládku vozňových zásielok, ktoré je potrebné zmanipulovať z čela vozňa. Prístup k tejto rampe je z cesty cez bránu pri St. I.

Manipulačné priestory:
Manipulačné priestory sa nachádzajú medzi koľajami č. 9 a 11, koľajou č. 9 a budovou dotačného skladu, pri koľaji č. 7 a 16. Koľaj č.14a a 16 má trolej v celej dĺžke, koľaje č. 7 a 9 sú bez troleja a koľaj č. 11 je zatrolejovaná len z časti.
Stanica Levice je úložná stanica pre plachty.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
883 kB
13.7.2009

Galéria objektu