Hodejov - priecestie v km 72,105 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie leží v km 72,105 jednojkoľajnej trate ŽSR č. 160 Zvolen - Košice, v bezprostrednej blízkosti zastávky Hodejov. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 2Z - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami, t.j. s úplnou väzbou na pohyb koľajového vozidla. Kontrolné prvky priecestia sa nachádzajú v žst. Blhovce. Začiatok hranice izolovaného (ovládacieho) úseku PZS je v km 70, 825. Koniec hranice izolovaného (ovládacieho) úseku PZS je v km 73, 300.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu