Príbovce-Rakovo - priecestie v km 297,509 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie leží v km 297,509 čiastočn dvojkoľajnej trate ŽSR č. 170 Vrútky - Zvolen. Priecestie sa nachádza na vrútockom zhlaví žst. Príbovce-Rakovo. Trať na priecestí križuje cestu III. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Príbovce-Rakovo.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu