Jasov - priecestie v km 10,052 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie leží v km 10, 052 jednokoľajnej trate ŽSR 168 Moldava nad Bodvou . Medzev. Trať na ňom križuje miestnu komunikáciu. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 1 - Priecestné zariadenie svetelné 1. kategórie bez závor. Stanovište kontroly PZS sa nachádza v železničnej stanici Jasov.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu