Hutníky - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Hutníky leží na trati ŽSR č. 160 Zvolen - Košice, v medzistaničnom úseku Veľká Ida - Haniska pri Košiciach. Z oboch stráne ju obklopuje areál U.S.Steel Košice ( bývalé VSŽ Košice ). Zastávka slúži na dopravu pracovníkov do U.S.Steel Košice. Tesne pri zastávke sa nachádza vstup do závodu.

Obec Hutníky bola administratívne zriadená začiatkom 80-tych rokov, zlúčením katastra obcí Sokoľany a Bočiar. Názov "obce" bol odvodený od blízkeho závodu VSŽ. V roku 1989 sa obce opať rozdelili a vrátili sa k pôvodným názvom.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
60 kB
16.4.2020

Galéria objektu