Kopčany záhradky - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

1,5 kV =   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie tvorí križovanie s miestnou komunikáciou v bratislavskej miestnej časti Kopčany (Petržalka).

Priecestie je automatické ovládané jazdou vlaku. Kontrolné prvky sú v ŽST Bratislava Petržalka.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu