Šarkan - Závorárske stanovište

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Závorárske stanovište pre obsluhu priľahlých mechanických závor leží v km 179,278 trate ŽSR č. 130 Bratislava - Nové Zámky - Štúrovo, medzi stanicami Gbelce a Mužla. Do roku 1983 bolo súčasne aj zastávkou pre osobnú dopravu.

Trať na priecestí križuje miestnu kominukáciu. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZM ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie mechanické 1. kategórie ).

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu