Hnúšťa - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Manipulačné: 4    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Žst. Hnúšťa leží na neelektrifikovanej trati č. 174, medzi žst. Rimavská Sobota a žst. Tisovec.

Prvú písomnú zmienku mesto nemá doloženú, ale už v roku 1334 sa uvádza v zozname výberčíkov pápežskej dane. V roku 1811 začala naberať Hnúšťa na svojom význame. Vtedy bola založená spoločnosť Rimavská Coalícia, ktorá začala využívať nerastné bohatstvo zeme. V roku 1881 bola založená Rima-muránsko-šalgotarianská účastinná spoločnosť, ktorá v roku 1885 postavila v mestskej časti Likier prvú koksovú vysokú pec. V meste sa v tomto období vyrobilo najviac surového železa na Slovensku. V 20.storočí železiarstvo upadalo a mesto trpelo veľkou nezamestnanosťou. V roku 1923 železiareň zanikla a Dr. Blasberg v tom istom roku založil chemickú továreň Slovenské lučobné závody. V meste má tradíciu aj ťažba a spracovanie magnezitu. Do roku 1960 bola sídlom okresu.

Obec vznikla roku 1960 zlúčením Hnúšte a Likiera a aj sa jeden čas volala Hnúšťa-Likier.

Kostoly:
klasicistický, rímsko-katolícky z roku 1802
klasicistický, evanjelický z roku 1808
neskorobarokový, evanjelický z roku 1875 (v Likieri)
pomník Janka Francisciho Rimavského na námestí pred kostolom - odhalený v roku 1925, autor Vojtech Ihriský
pomník padlým v SNP – odhalený v roku 1960 autori: akad. Sochár Vladimír Moťovský a Ing. arch. J. Stockmann
Chranená prírodná pamiatka – katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonioides) v Záhrade l. mája
kaviareň Café 77 na Francisciho námestí.
Pamiatky v časti Hačava

Pomník Mateja Hrebendu odhalený v roku l968, autor pamätníka – akademický sochár Juraj Hovorka, autor architektonickej úpravy je prof. Ing. arch. Ján Antal CSc.
Pamätná tabuľa Mateja Hrebendu na budove bývalého kultúrneho domu a symbolický hrob na miestnom cintoríne.
Evanjelický kostol
Pamiatky v časti Likier

Neskoroklasicistický evanjelický kostol z roku 1875
Pamiatky v časti Brádno

Evanjelický kostol s hnuteľnými kultúrnymi pamiatkami – barokový oltár, barokové lavice, zvon

Mapy a nákresy

JPG
JPG
192 kB
14.3.2009

Galéria objektu