Valaská v km 5,950 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Valaská železničné priecestie v km 5,950 sa nachádza na železničnej trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala medzi ŽST Podbrezová a ŽST Brezno. Železničné priecestie v km 5,950 križuje miestnu komunikáciu, je zabezpečené zabezpečovacím zariadením AŽD 71 PZS 4s (svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie s aktívnou signalizáciou bez závor). Kontrolná skrinka je v ŽST Brezno. Závory sa obsluhujú automaticky, jazdou vlaku.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu