Brusno v km 42,139 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Brusno železničné priecestie v km 42,139 sa nachádza na železničnej trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala medzi ŽST Medzibrod a ŽST Dubová. Železničné priecestie v km 42,139 križuje miestnu komunikáciu, je zabezpečené zabezpečovacím zariadením ZSSR PZS 2Z (svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie bez aktívnej signalizácie so závorami). Kontrolná skrinka je v ŽST Medzibrod DK.Závory sa obsluhujú automaticky, jazdou vlaku.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu