Michalová km 21.193 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Michalová, priecestie v km 21.193 na železničnej trati ŽSR 174: Brezno - Jesenské, medzi Odbočkou Brezno Halny a ŽST Pohronská Polhora. Križuje štátnu cestu II. triedy. Zabezpečené je  zabezpečovacím zariadením AŽD 71, má svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie s úplnými závislosťami so závorami. Kontrolná skrinka v ŽST Pohronská Polhora.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu