Nemecká km 46.083 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Nemecká, priecestie v km 46,083 sa nachádza na trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala medzi ŽST Medzibrod a ŽST Dubová.  Križuje miestnu komunikáciu. Zabezpečovacie zariadenie: AŽD 71 PZS 2Z. Kontrolná skrinka je v ŽST Dubová, obsluha automatická.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu