Hačava Skálie - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zastávka nachádzajúca sa na trati ŽSR číslo 174 Brezno - Jesenské. Doprava na trati bola zhájená dňa 5. IX. 1874. Nachádza se medzi ŽST Tisovec a ŽST Hnúšťa.

Skálie je priemyselná osada v údolí Rimavy, pri ceste II/531 a železničnej trati č.173 (železničná zastávka Hačava-Skálie). Je súčasťou Hačavy ako miestnej časti mesta Hnúšťa. Je tu lokalizovaný závod na spracovanie magnezitu (Slovenské magnezitové závody). Z environmentálneho hľadiska je okolitá krajina nenávratne znehodnotená imisiami z tohto závodu.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu