Slavošovský - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Slavošovský tunel (tunel Pod Homôľkou)

Najdlhším tunelom na nedostavaných gemerských spojkách je 2400 m Slavošovský tunel, ktorý preráža 744,8 m vysoký vrch Homôľka. Po stránke smerovej je postavený vo dvoch oblúkoch. Prvý oblúk je neďaleko slavošovského portálu, druhý - miernejší, zhruba za polovicou.

Slavošovský portál

Slavošovský portál je takmer úplne zavalený. Do tunela sa možno dostať nenápadnou jamou neďaleko cesty. Akonáhle cesta idúca od Slavošoviec po telese budúcej trati začne prudko stúpať, objaví sa vľavo oceľové hrazdenie, zabraňujúce náhodnému pádu do priehlbne. Práve tu sa nachádza zasypaný tunel.

Priehlbňou treba zostúpiť na dno jamy a vstúpiť do tunela prepadnutou časťou klenby vysokou len niečo cez pol metra. Prvých pár metrov je tunel z 2/3 zavalený, znečistený naplaveným blatom a drevom. Potom kal náhle zmizne a ďalej nasleduje len 2,5 kilometra tma.

Tunelová rúra

Na prehliadku takmer celého tunela sú potrebné asi dve hodiny a vhodné je zobrať so sebou aspoň dve výkonné baterky.
O stenu tunelovej rúry sú opreté betónové tvárnice, ktoré tu už pol storočia čakajú na stavbárov. Stredom vedie obvyklý odvodňovací kanál a celý tunel má veľmi kvalitne vybetónované dno. Je postavený v dosť značnom klesaní, čo dokladá rýchlosť pretekajúcej vody v kanále, ktorá do tunela vteká na slavošovskej strane.

Pretože tunel prechádza vápencovou oblasťou a podzemná voda si našla cestičky i do tunelu, na niekoľkých miestach možno vidieť aj pravú kvapľovú výzdobu - v niektorých prípadoch majú kvaple dĺžku až 40 centimetrov.

Revúcky portál tunela ostal nedokončený. Donedávna bolo posledných zhruba 150 metrov priechodných len pri nízkom stave vody, ktorá na konci tunela dosahovala až do výšky 30 cm od hornej hrany bezpečnostného výklenku. Portál bol preto uzatvorený oceľovou mrežou, ktorá je v súčasnosti už odstránená. Pripravuje sa očistenie tunela od nánosov bahna a bridlíc, aby tunelová rúra bola ľahko priechodná.

Miroslav Kožuch

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu