Dvorníky-Zádiel - Výhybňa / zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zast. Dvorníky-Zádiel leží na neelektrifikovanej trati 160 (Zvolen os. st. - Košice) medzi žst. Rožňava a žst. Turňa nad Bodvou.

Zastávka DVORNÍKY-ZÁDIEL leží v km 40,012 medzi žst.Turňa nad Bodvou a výh. Dvorníky-Zádiel. Administratívne je pridelená k žst.Turňa nad Bodvou. Má výpravné oprávnenie pre výpravu cestujúcich, komerčne nie je obsadená. Čakárňou pre cestujúcich je sklolaminátový prístrešok vedľa prístupovej cesty. Pre nástup a výstup cestujúcich slúži vyvýšené, jednostranné nástupište v dĺžke 160 m. Staničný rozhlas zastávka nemá. Nástupište je osvetlené tromi stožiarovými lampami.. Elektrické osvetlenie nástupišťa je ovládané časovým spínačom elektrického osvetlenia, ktorý je umiestnený v budove výh. Dvorníky-Zádiel v samostatnej miestnosti.

Výhybňa DVORNÍKY - ZÁDIEL leží v km 40,320 trate Košice – Plešivec medzi žst Turňa nad Bodvou a žst Hrhov. Administratívne je pridelená žst Turňa nad Bodvou. Výhybňa rozdeľuje medzistaničný oddiel žst.Turňa nad Bodvou – žst.Hrhov na dva priestorové oddiely a to:
- jednokoľajný oddiel žst. Turňa nad Bodvou – výh. Dvorníky-Zádiel,
- dvojkoľajný oddiel výh.Dvorníky-Zádiel – žst. Hrhov.
Výhybňa nie je dopravne obsadená, zabezpečovacie zariadenia výhybne sú obsluhované zo žst. Turňa nad Bodvou. Administratívne je pridelená k žst Turňa nad Bodvou.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
45 kB
16.4.2020

Galéria objektu