Dohňany - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

1937

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Dohňany leží na trati ŽSR č. 125 Púchov - Strelenka - Horní Lideč ( ČD ), v medzistaničnom úseku Púchov - Lúky pod Makytou.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Púchova

Z histórie obce

Prvá písomná zmienka o obci Dohňany pochádza z  roku 1471. Obec sa spomína  v súpise lednického panstva spolu s ďalšími 21 obcami. V súčasnosti sa tento dokument t.j. darovacia listina nachádza v Budapešti.
K najvýznamnejším nálezom obce patrí keramika zo staršej doby rímskej, teda do konca 1. storočia pred Kristom, ktorá sa našla na Skale v Dohňanoch. Túto lokalitu prebádal externý spolupracovník Považského múzea v Žiline Ernest Poliak v roku 1963.  Po viacerých morových epidémiách koncom 15. storočia Na popud kráľovskej moci boli aj do končín severozápadného Slovenska pozvaní pastieri z Valachie – oblasť dnešného Rumunska – a z UkrajinyValasi sa usadzovali na okrajoch dedín, v horách a dolinách, kde si zakladali Kopanice. Najstaršie písomné doklady o týchto osadníkoch pochádzajú z rokov 1532 v Dubkovej, ale aj Záriečí a Mostišti Jednou zo smutných udalostí z histórie Dohnian a Púchovskej doliny boli plienivé vpády Turkov na jeseň roku 1599. Z tohto obdobia vzniklo množstvo povestí o udatných hrdinoch brániacich obce pred tureckým nebezpečím, rôzne povesti a legendy zozbieral spisovateľ Milan Húževka, ktorý pochádza zo Zbore.Dôsledkom tureckých rabovačiek a zvyšujúcich sa nárokov lednických pánov obec Dohňany na čele s Jurajom Hacajom, v roku 1820 povstala proti vymáhačom daní.
Krátko po vojne v roku 1918 mali Dohňany svoj vlastný poštový úrad. V roku 1935 sa začala výstavba železničnej trate v úseku Púchov – Horný Lideč, dokončená bola v roku 1937, o dva roky neskôr bola zavedená elektrifikácia v obci Dohňany. Povojnové obdobie a hospodárska kríza primäla mnohých občanov Dohnian, Mostišťa a Zbory vycestovať za prácou do Ameriky, s úmyslom vrátiť sa, no mnohí sa kvôli zadĺženosti vrátiť nemohli. Takto odišlo z obcí Dohňany, Mostište, Zbora spolu asi 20 rodín.
 Druhá svetová vojna a vznik Slovenského štátu nemal výraznejší vplyv na zmeny v spôsobe života. Obce Dohňany, Mostište, Zbora boli oslobodené príslušníkmi rumunských ozbrojených zborov 1. mája 1945.
 V roku 1949 započala elektrifikácia v Zbore, Mostište sa elektrického prúdu dočkali až v 60-tych rokoch. Dohňany sa v roku 1946 mohli pýšiť kinom s premietacím prístrojom, riadnu autobusová dopravu v Dohnianoch zriadili v r. 1947. V roku  1979 boli administratívne pričlenené k obci aj Mostište a Zbora. Spomínané obce  majú svoj vlastný Dom smútku: Zbora od 80. rokov, Dohňany od 90. rokov, Mostište od 1994; svoje vlastný dom kultúry, cintoríny, Zbora aj svoj vlastný kostol, Mostišťský evanjelici patria pod evanjelickú a. v. farnosť v Púchove. Koncom 19. storočia bola v Dohňanoch postavená erárna škola, kde pôsobili významné osobnosti slovenských a českých dejín. Z najdôležitejších spomenieme učiteľa a publicistu Antona Bieleka, Jozefa Bieleka, zakladateľa spolku Cirkevno – literárna slovenská škola v Budapešti, Ferka Urbánka, Jozefa Gregora Tajovského a výtvarník, spisovateľ František Volf z južných Čiech, v Dohnianoch pôsobil v rokoch 1922 – 1929.

Zdroj : www.dohnany.sk

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu