Bajč - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Železničná stanica na trati ŽSR 135: Nové Zámky - Komárno - Komárom MÁV. nachádza sa medzi ŽST Nové Zámky a Hurbanovo.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice.

Železničná stanica (žst) B a j č leží v km 27,076 jednokoľajnej elektrifikovanej trate(rozchod 1435 mm) Komárno - Nové Zámky. 
Je nesamostatnou stanicou
- zmiešanou podľa povahy práce
- medziľahlou po prevádzkovej stránke
- pridelenou k žst Nové Zámky, kde je sídlo prednostu stanice.

Nástupištia

V žst sa nachádzajú dve, od staničnej budovy jednostranne vyvýšené, nástupištia a to pri prvej a tretej koľaji, v dĺžke 27l m. Vchod a východ zo stanice je možný cez staničnú bránu. Na piatej a tretej koľaji sú vybudované úrovňové prechody pre cestujúcu verejnosť na troch miestach. Prechody slúžia pre príchod a odchod cestujúcich ku a od vlakov.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Stanica Bajč je vybavená releovým zabezpečovacím zariadením 3. kategórie.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V priľahlých medzistaničných úsekoch je vybudované traťové zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie, pričom jednotlivé medzistaničné úseky sú vybavené nasledovne:
-jednokoľajný medzistaničný úsek Bajč - Nové Zámky je zabezpečený releovým poloautomatickým blokom (RPB).
-jednokoľajný medzistaničný úsek Bajč - Hurbanovo je zabezpečený obojsmerným traťovým súhlasom s kontrolou voľnosti traťovej koľaje.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Manipulačné priestory:
Manipulačná koľaj číslo 5 je bez trakčného vedenia. Slúži na prístavbu vozňov na nakládku a vykládku. Je zapojená do tretej dopravnej koľaje.
Rampy:
Pri koľaji číslo 5 je otvorená bočná rampa 10 m dlhá a 10 m široká s prístupom po miestnej komunikácii. Je určená na nakládku a vykládku vozňových zásielok.
Koľajové váhy:
Koľajová váha je zabudovaná v koľaji číslo 5 s neprerušenými koľajnicami a je zariadená na elektrický pohon. Mostík koľajovej váhy je dlhý 10 m, únosnosť 50 t.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
156 kB
20.8.2009
JPG
JPG
176 kB
16.4.2020

Galéria objektu