Hurbanovo - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Poskytované služby

Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná stanica na trati ŽSR 135: Nové Zámky - Komárno - Komárom MÁV. nachádza sa medzi ŽST Bajč a Chotín.

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Hurbanovo leží v km 21,312 jednokoľajnej trate Komárom (MÁV) – Komárno – Nové Zámky.
Je stanicou : zmiešanou - podľa povahy práce
medziľahlou - po prevádzkovej stránke
Je pridelená k železničnej stanici Komárno, sídlo prednostu stanice je v Komárne.

Styk dráh

Vlečka Prvá Slovenská železničná a.s. odbočuje z koľaje číslo jedna, výhybkou číslo 9 a z koľaje číslo tri, výhybkou číslo 6.

Nástupištia

V stanici sú dve vyvýšené nástupištia typu Tischer s jednou pevnou hranou z nástupištných tvárníc s nespevneným povrchom dosypaným kamennou drťou. Jedno nástupište je pri koľaji č.3 dlhé 160 metrov s troma úrovňovými prechodmi so sníženou hranou široké 2 metre a druhé nástupište je pri koľaji č.1 dlhé 200 metrov s jedným prechodom so sníženou hranou široké 2 metre. V koľaji č.5 je päť úrovňových prechodov pre peších a vozíkov široké 2 metre. Kryté nástupište pozdĺž staničnej budovy so spevneným betonovým povrchom je
dlhé 30 metrov a široké 4 metre. Prístup k nástupištiam je cez čakáreň a po oboch stranách staničnej budovy.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Hurbanovo je elektromechanické zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie so svetelnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Chotín – Hurbanovo je releový poloautomatický blok 2. kategórie.
V medzistaničnom úseku Hurbanovo – Bajč je obojsmerný traťový súhlas s kontrolou voľnosti traťovej koľaje 2. kategórie.

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Pri staničnej koľaji č.5 je otvorená bočná rampa 20x10 metrov s prístupom po miestnej komunikácii.
Zložisko je pozdĺž koľaje č.5 od staničnej budovy po výhybku č.4, široké 30 metrov s povrchom z betónových panelov.
Koľajová váha vlečky Prvá Slovenská železničná a.s. je na koľaji č.5 v odovzdávkovom koľajisku s nosnosťou 100 ton, dĺžky 14 metrov.

Mapy a nákresy

PDF
PDF
28 kB
20.8.2009

Galéria objektu