Štúrovo štátna hranica - Štátna hranica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Štátna hranica medzi Slovenskou a Maďarskou republikou sa nachádza v km 203,394 na moste ponad rieku Ipeľ. Na strane ŽSR je najbližšou železničnou zastávkou Chľaba a zo strany MÁV ŽST Szob. 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.