ŽSR 603: Bratislava východ (sk. Juh) - po 113 koľaji - Bratislava východ (vchodová sk)

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky