ŽSR 196: Humenné - Stakčín

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 196: Humenné - Stakčín
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Koncesia pre výstavbu a prevádzku tarte, vychádzajúcej zo stanice MÁV v Humennom a smerujúcej cez Dlhé nad Cirochou do Stakčína, bola udelená nariadením MO č. 78587/908.IX.12 dr. Eugenovi Rudnyanszkému a stavebnej firme Gfrerer, Schoch a Grossmann z Budapešti. Uvažovalo sa pritom aj o predĺžení trate po Ruské v dĺžke 28 km. Na trase predĺženia sa v roku 1910 vykonala verejnoprávna obchôdzka a v roku 1913 došlo dokonca i k jej úprave. V dôsledku 1. svetovej vojny sa však stavba nerealizovala.

Výstavba 26,9 km dlhej železnice si nevyžiadala väčšie zemné práce (oblúky trvorili iba 26 % jej trasy), bolo však potrebné vybudovať 86 mostov a priepustov v celkovej dĺžke 289 m. To sa tiež odrazilo v pomerne vyakom stavebnom náklade, ktorý dosiahol čiastku 3 460 000 K. Na trati, ktorú križovalo 52 úrovňových priecestí bez závor, bolo 5 strážnych stanovíšť, 2 zastávky a 4 stanice s výpravnými budovami, resp. čakárňami a skladmi. Prevádzka železnice sa začala 30.11.1909.

©  ŽSR - Stredisko informatiky na základe publikácie: Dejiny železníc na území Slovenska.
Vedúci autorského kolektívu Ing. Jiří Kubáček CSc.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
0,000
ŽST
0,889
1,000
Zastávka
4,495
5,000
Zastávka
6,824
7,000
ŽST
7,705
8,000
Zastávka
10,645
11,000
Zastávka
12,224
12,000
ŽST
13,200
13,000
Zastávka
16,705
17,000
Zastávka
19,400
19,000
Zastávka
21,284
21,000
Zastávka
22,778
23,000
ŽST
26,763
27,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
346 kB
23.3.2020
PDF
PDF
320 kB
29.3.2009
PDF
PDF
271 kB
26.4.2009
PDF
PDF
187 kB
22.3.2020
PDF
PDF
324 kB
25.6.2010
PDF
PDF
287 kB
5.4.2020
PDF
PDF
644 kB
6.4.2020
PDF
PDF
300 kB
27.6.2010
PDF
PDF
307 kB
3.7.2010
PDF
PDF
333 kB
30.10.2018
PDF
PDF
563 kB
8.4.2020
PDF
PDF
340 kB
5.7.2010
PDF
PDF
308 kB
5.7.2010
PDF
PDF
367 kB
17.4.2011
PDF
PDF
483 kB
10.4.2011
PDF
PDF
378 kB
5.6.2011
PDF
PDF
537 kB
10.4.2020
PDF
PDF
496 kB
16.10.2011
PDF
PDF
295 kB
23.10.2011
PDF
PDF
404 kB
29.5.2011
PDF
PDF
56 kB
15.1.2009
PDF
PDF
62 kB
16.9.2017
PDF
PDF
94 kB
16.9.2017
PDF
PDF
116 kB
27.10.2018
PDF
PDF
98 kB
27.10.2018
PDF
PDF
106 kB
27.10.2018
PDF
PDF
87 kB
27.10.2018
PDF
PDF
115 kB
12.1.2020
PDF
PDF
242 kB
12.1.2020
PDF
PDF
241 kB
12.1.2020
PDF
PDF
311 kB
14.1.2020
PDF
PDF
1 420 kB
27.3.2020

Ostatné prílohy

PDF
PDF
186 kB
15.1.2009