ŽSR 195: Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 195: Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

Trať Vojany - Bánovce nad Ondavou.

Prvou novou československou železničnou novostavbou bolo predĺženie miestnej železnice Užhorod – Vajany (Vojany) do Bánoviec nad Ondavou. Jej cieľom bolo bezprostredne napojiť správne centrum Podkarpatskej Rusi Užhorod na železničnú sieť východného Slovenska. Projekt železnice vypracovala novozriadená Expozitúra pre štúdie a trasovanie železníc v Bratislave v roku 1919 a ešte v tom istom roku bolo ukončené i vymeranie novej železnice. S vlastnou výstavbou sa začalo 7.1.1920 a 20.10.1921 bola dokončená železnica odovzdaná do prevádzky. Od 23.6.1920 vykonával výstavbu železničný pluk československej armády. Pri stavbe tejto železnice bol použitý tiež materiál z demontovaných druhých koľají blízkych nevyťažených severo-južných železničných spojení. Súčasne s výstavbou novej železnice bola zrekonštruovaná tiež staršia trať Užhorod – Vojany.

Trať je elektrifikovaná od 29.12.1990.

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
12,750
 
Maťovce št.hr.
Št.hranica
15,658
 
ŽST
18,449
0,000
ŽST
20,033
2,000
Zastávka
22,765
5,000
Zastávka
25,559
7,000
ŽST
29,130
11,000
ŽST
34,470
16,000
ŽST
37,332
19,000
Zastávka
39,602
21,000
ŽST
44,686
26,000
ŽST

Cestovné poriadky

PDF
PDF
182 kB
26.3.2020
PDF
PDF
874 kB
23.3.2020
PDF
PDF
450 kB
29.3.2009
PDF
PDF
192 kB
26.4.2009
PDF
PDF
381 kB
22.3.2020
PDF
PDF
382 kB
18.6.2010
PDF
PDF
339 kB
25.6.2010
PDF
PDF
620 kB
5.4.2020
PDF
PDF
372 kB
6.4.2020
PDF
PDF
275 kB
27.6.2010
PDF
PDF
241 kB
3.7.2010
PDF
PDF
321 kB
30.10.2018
PDF
PDF
288 kB
8.4.2020
PDF
PDF
258 kB
5.7.2010
PDF
PDF
240 kB
5.7.2010
PDF
PDF
275 kB
17.4.2011
PDF
PDF
340 kB
10.4.2011
PDF
PDF
234 kB
5.6.2011
PDF
PDF
455 kB
10.4.2020
PDF
PDF
363 kB
16.10.2011
PDF
PDF
152 kB
23.10.2011
PDF
PDF
195 kB
29.5.2011
PDF
PDF
56 kB
15.1.2009
PDF
PDF
62 kB
16.9.2017
PDF
PDF
94 kB
16.9.2017
PDF
PDF
116 kB
27.10.2018
PDF
PDF
437 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy