Dubnica nad Váhom, most ponad trať do ZŤS

Most ponad trať Bratislava - Žilina na vlečke do ZŤS