Komárno, most ponad rieku Váh

Ponad rieku Váh pri Komárne bol v roku 1910 postavený most s 3 otvormi po 40 m a jedným po 80 m. V prvom, v druhom a štvrtom otvore mal priehradové konštrukcie priamopásové s mostovkou hornou o rozpätí 40 m, v strednom otvore cez hlavný tok Váhu bola konštrukcia priehradová o rozpätí 80 m s horným i dolným pásom zakriveným.

Zničenie mosta koncom 2.svetovej vojny

Most bol zničený počas druhej svetovej vojny ustupujúcim nemeckými vojakmi. Obe opery boli rozbité, prvý a druhý pilier v hornej častí prelomený a do základov zničený tretí pilier. Konštrukcia prvého otvoru bola prerazená uprostred a spadla, v druhom otvore bola tiež uprostred prerazená, ale zostala visieť na rozvalených pilieroch. Konštrukcia tretieho otvoru bola prestrelená v obidvoch tretinách. Krajné tretiny zostali visieť na pilieroch a stredná tretina spadla do rieky. Pri rozbití tretieho piliera spadla tiež konštrukcia štvrtého otvoru a pádom sa značne poškodila.

Obnova zničeného mosta

Stavba provizórneho mosta začala 1.7.1946. Pri rekonštrukcii sa najprv zdvihli krajné konštrukcie, ktoré mostáreň definitívne opravila. Konštrukcia stredného poľa bola silne poškodená a skrútená. Po jej čiastočnom zdvihnutí bolo vidieť, že nemôže byť zachránená. Preto bolo rozhodnuté ju rozrezať a odstrániť z rieky. V tomto otvore sa postavilo provizórne premostenie zo železných nosníkov na silných a pomerne značne vysokých zabaranených bárkach. Výstavba provizórneho železničného mosta sa skončila 1.5.1947, čo umožnilo začať priame spojenie Komárna s Novými Zámkami.
Definitívny nový most cez Váh bol dokončený v júli 1953.

Úprava mosta v súvislosti s elektrifikáciou trate

V rámci elektrifikácie trate Komárno - Nové Zámky sa uskutočnila úprava mosta cez Váh. Práce vykonal MO Bratislava, pričom použili podvozok s montážnou plošinou, ktorý sa pohyboval po horných pásoch hlavných nosníkov. Oproti postupu podľa projektu sa týmto opatrením dosiahlo zvýšenie bezpečnosti pri práci, urýchlili sa práce a minilmálne sa narušila železničná prevádzka.

Obnova náterov mostnej konštrukcie v roku 2002

Otryskávanie a obnova náterov na moste ponad Váh vo výmere 9.940 m2 vykonala firma Vertikal-Solid spol. s r.o. Rožňava v 04-08/2002.

Miroslav Kožuch