Lábske Jazero

Lábske jazero

Lábskemu jazeru – historickému riečnemu ramenu, ktoré bolo v minulosti rozšírené umelým vyťažením štrku, hrozí v súcasnosti zánik. Jazero susedí v západnej casti s malým segmentom lužného lesa s rozlohou priblizne 10 ha a je lemované trstovým porastom. V okolí sú krásne nenáročné cyklotrasy.

Most  sa nachádza na železničnej trati Zohor - Záhorská Ves v km 4,2. Bezprostredne pred rovnomennou zastávkou. Premosťuje lesnú cestu a dolný koniec Lábskeho jazera. Jeho dĺžka je cca 19 m.  Most je čerstvo natrený základnou farbou.

Miroslav Kožuch dodáva:

RSZ Bratislava zadalo v septembri 1947 stavbu opravenej konštrukcie mosta rozpatia 19,00 m, zo železa 350 q v km 4,274 trate Zohor - Uhorská Ves. Most dostal v roku 2005 nový náter.