Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Most s 2 otvormi, s nitovanými oceľovými konštrukciami plechovými rozpätia 9,20 a 15,00 m, v oblúku, mostovka zapustená. Približné celkové váhy konštrukcii 2 x 325 = 650 q.

Ďalšie informácie: http://rail.sk/skhist/mosty/cs-ma.htm