Jarabský most

Most nachádzajúci sa medzi Dobšinskou Ľadovou Jaskyňou a Stratenou. Vedie ponad rieku Hnilec a cestu Rožňava - Poprad, bezprostredne za portálom Jarabského I. tunela.

Ďalšie informácie: http://rail.sk/skhist/mosty/cs-ma.htm