Kľušov

Jednokoľajný železničný most leží na neelektrifikovanej trati č. 194 (Prešov - Bardejov) pri obci Kľušov v bardejovskom okrese. Kilometrická poloha 39,4 km.