Vrakuňa - priecestie v km 8,146

Železničné priecestie leží v km 8, 146 jednokoľajnej trate ŽSR č. 131 Bratislava - Komárno. Trať na ňom križuje miestnu nemotoristickú komunikáciu. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 3 - Priecestné zariadenie svetelné 3. kategórie, t.j. s úplnou väzbou na pohyb koľajového vozidla a dávajúce informáciu o svojom prevádzkovom stave vodičovi  koľajového vozidla. Kontrolné prvky priecestia sa nachádzajú v dopravnej kancelárii žst. Dunajská Streda. Začiatok hranice izolovaného (ovládacieho) úseku PZS je v km 7, 628. Koniec hranice izolovaného (ovládacieho) úseku PZS je v km 8, 666.