Čierny Balog-Jánošovka most ponad Čierny Hron

Po ukončený priestoru bývalého závodu na spracovanie dreva za stanicou Čierny Balog prechádza trať trámovým oceľovým mostom rieku Čierny Hron v 0,302 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Dobroč.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár