Vydrovo most v km 3,325

V 0,417 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Vydrovo sa nachádza trámový oceľový most ponad potok Vydrovo pred súčasnou konečnou stanicou Vydrovo-Konečná.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár