Hronec most ponad Čierny Hron

V 8,765 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog - Chvatimech sa pred bývalou odbočkou Selecká nachádza oceľový priehradový most ponad Čierny Hron z roku 1908 s dĺžkou 38 m. Na konci druhej svetovej vojny ho mala nemecká armáda odstreliť ale vďaka miestnym obyvateľom, ktorý vojakov opili a tí následne poškodili strelou z dele len spodný pás mostovky a tak ďalej slúžil až do ukončenie prevádzky na lesnej železnici. Na začiatku 90. rokov 20. storočia bol pôvodný oceľový most vysunutý mimo osu trate a na jeho mieste bolo počas opravy postavené mostné provizórium Železničným vojskom SR z Mostného útvaru zo Spišskej Novej Vsi.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár

Zdroje: Čiernohronská železnica: 30 rokov zápasu o zachovanie, Aleš Bílek, Nakladatelství RCH, 2009